Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN

Inleiding

Dit contractuele document zal de Algemene Voorwaarden voor de aankoop van producten (hierna "Voorwaarden") regelen via de website www.newgarden.es, eigendom van NEWGARDEN SPAIN S.L. onder het handelsmerk NEWGARDEN, hierna PRESTATIEVERLENER, waarvan de contactgegevens ook te vinden zijn in de Juridische Kennisgeving van deze website.

Deze Voorwaarden blijven gepubliceerd op de website ter beschikking van de GEBRUIKER om te reproduceren en te bewaren als bevestiging van het contract, en kunnen te allen tijde worden gewijzigd door DE PRESTATIEVERLENER. Het is de verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER om ze te bewaren als hij dat wenst en om ze regelmatig te lezen, aangezien die van toepassing zullen zijn die geldig zijn op het moment van het plaatsen van bestellingen. DE PRESTATIEVERLENER zal het elektronische document waarin de aankoop is bevestigd archiveren en ter beschikking stellen van de GEBRUIKER indien deze erom verzoekt.

Contracten zijn niet onderworpen aan enige formaliteit behalve die uitdrukkelijk zijn aangegeven in het Burgerlijk Wetboek en Handelswetboek en in deze of andere speciale wetten.

De aanvaarding van dit document houdt in dat de GEBRUIKER:

Het hier uiteengezette heeft gelezen, begrepen en begrepen.

Een persoon is met voldoende capaciteit om te contracteren. Hij aanvaardt alle hierin opgenomen verplichtingen.

Deze voorwaarden hebben een onbepaalde geldigheidsduur en zijn van toepassing op alle contracten die via de website van DE PRESTATIEVERLENER zijn gesloten.

DE PRESTATIEVERLENER informeert dat hij verantwoordelijk is en op de hoogte is van de geldende wetgeving in de landen waarnaar hij producten verzendt, en behoudt zich het recht voor om unilateraal de voorwaarden te wijzigen, zonder dat dit van invloed kan zijn op de goederen of promoties die voorafgaand aan de wijziging zijn verworven.

Identiteit van de contractpartijen

Aan de ene kant is DE PRESTATIEVERLENER van de producten die zijn gecontracteerd of gekocht door de GEBRUIKER NEWGARDEN SPAIN S.L., gevestigd in AV. FRANCIA, 5, P.I. LAS SALINAS, 30840 ALHAMA DE MURCIA (MURCIA), NIF B98434665 en met klantenservice telefoonnummer 968978806

En aan de andere kant is er de GEBRUIKER, geregistreerd op de website met een gebruikersnaam en wachtwoord, waarvoor hij volledige verantwoordelijkheid heeft voor het gebruik en de bewaring, en hij is verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens verstrekt aan DE PRESTATIEVERLENER.

Voorwerp van het contract

Dit contract heeft tot doel de contractuele koop-verkooprelatie te reguleren die ontstaat tussen DE PRESTATIEVERLENER en de GEBRUIKER op het moment dat deze tijdens het online bestelproces het desbetreffende vakje aanvaardt.

De koopcontractuele relatie omvat de levering, tegen een vastgestelde en publiekelijk vermelde prijs via de website, van een specifiek product.

Correctie van gegevens

Als de GEBRUIKER fouten identificeert in de gegevens die op de website zijn gepubliceerd of in de documenten die zijn gegenereerd door de contractuele relatie, kan hij deze melden aan het e-mailadres support@newgarden.es zodat DE PRESTATIEVERLENER ze zo snel mogelijk kan corrigeren.

De GEBRUIKER kan zijn gegevens up-to-date houden door toegang te krijgen tot zijn gebruikersaccount.

Contracteerprocedure

Om toegang te krijgen tot de producten of diensten die worden aangeboden door DE PRESTATIEVERLENER, moet de GEBRUIKER meerderjarig zijn en zich registreren via de website door een gebruikersaccount aan te maken. Daarom moet de GEBRUIKER vrijwillig en vrijelijk de persoonlijke gegevens verstrekken die hem worden gevraagd, die zullen worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (GDPR) betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en Wet 3/2018 van 5 december (LOPDGDD) betreffende de bescherming van persoonsgegevens, zoals gedetailleerd beschreven in het Juridisch Kennisgeving en het Privacybeleid van deze website.

De GEBRUIKER zal een gebruikersnaam en een wachtwoord selecteren, en zich ertoe verbinden deze zorgvuldig te gebruiken en niet aan derden bekend te maken, evenals het verlies of de diefstal ervan of de mogelijke toegang door een ongeautoriseerde derde aan DE PRESTATIEVERLENER te melden, zodat deze onmiddellijk kan worden geblokkeerd.

Nadat het gebruikersaccount is aangemaakt, wordt gemeld dat volgens artikel 27 van Wet 34/2002 betreffende Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel (LSSICE), de contracteerprocedure de volgende stappen zal volgen:

 1. Algemene contractvoorwaarden.
 2. Verzending en levering van bestellingen.
 3. Herroepingsrecht.
 4. Klachten en online geschillenbeslechting.
 5. Overmacht.
 6. Bevoegdheid.
 7. Algemene kenmerken van het aanbod.
 8. Prijs en geldigheidsduur van het aanbod.
 9. Verzendkosten.
 10. Betalingswijze, kosten en kortingen.
 11. Aankoopproces.
 12. Ontbinding en opschorting of beëindiging van het contract.
 13. Garanties en retourzendingen.
 14. Toepasselijk recht en jurisdictie.

1. ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, impliceert het plaatsen van een bestelling bij de PRESTATIEVERLENER de aanvaarding door de GEBRUIKER van deze juridische voorwaarden. Geen enkele bepaling die door de GEBRUIKER wordt gedaan, kan afwijken van die van de PRESTATIEVERLENER, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf is aanvaard door de

PRESTATIEVERLENER.

2. VERZENDING EN LEVERING VAN BESTELLINGEN

De PRESTATIEVERLENER zal geen enkele bestelling verzenden totdat is geverifieerd dat de betaling is ontvangen.

De verzending van goederen zal doorgaans worden uitgevoerd via REDUR, DASHER, TDN, UPS of een andere transportagent die samenwerkt met NEWGARDEN, zoals vrijelijk gekozen door de GEBRUIKER.

Het type levering dat wordt gegarandeerd, is levering aan de straat. De bestelling wordt aan de klant geleverd op straatniveau, en zal niet naar zijn huis, kantoor of winkel worden gebracht. Als u een offerte wilt aanvragen voor levering aan huis, kunt u contact opnemen met support@newgarden.es.

De verzending vindt plaats nadat de beschikbaarheid van de goederen is bevestigd en de betaling van de bestelling is gecontroleerd.

De levertijd varieert tussen 2 en 10 werkdagen, afhankelijk van de bestemmingsplaats en de gekozen betaalmethode. De verwachte verzend- en leverdatum wordt vooraf verstrekt bij de bevestiging van de bestelling. Deze termijn kan worden verlengd afhankelijk van de bijzonderheden van het product en/of het bezorgadres.

 

Niet-uitvoering van de overeenkomst op afstand

Indien de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd omdat het bestelde product of dienst niet beschikbaar is binnen de gestelde termijn, wordt de GEBRUIKER op de hoogte gebracht van de niet-beschikbaarheid en wordt hij gemachtigd de bestelling te annuleren en het volledige betaalde bedrag terug te ontvangen zonder kosten, zonder dat dit leidt tot enige aansprakelijkheid voor schade die aan de PRESTATIEVERLENER kan worden toegeschreven.

De PRESTATIEVERLENER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer de levering van het product of de dienst niet plaatsvindt omdat de door de GEBRUIKER verstrekte gegevens vals, onjuist of onvolledig zijn.

De levering wordt geacht te zijn uitgevoerd op het moment dat de vervoerder de producten ter beschikking stelt van de GEBRUIKER en deze, of diens gemachtigde, het ontvangstbewijs ondertekent.

De PRESTATIEVERLENER is jegens de GEBRUIKER aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit dat bestaat op het moment van levering van de bestelling, waarbij de GEBRUIKER, door middel van een eenvoudige verklaring, kan eisen dat het gebrek aan conformiteit wordt verholpen, de prijs wordt verlaagd of het contract wordt ontbonden. In elk van deze gevallen kan de GEBRUIKER bovendien schadevergoeding eisen, indien van toepassing.

De GEBRUIKER heeft het recht om de betaling van elk nog uitstaand deel van de prijs van het gekochte product op te schorten totdat de PRESTATIEVERLENER voldoet aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in dit contract.

Het is aan de GEBRUIKER om de producten bij ontvangst te controleren en alle voorbehouden en klachten kenbaar te maken die gerechtvaardigd kunnen zijn in het ontvangstbewijs.

 

3. HERROEPINGSRECHTDe gebruiker heeft het recht om de aankoop te herroepen of het contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, de materiële bezittingen heeft verkregen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons uw beslissing om het contract te herroepen mededelen middels een ondubbelzinnige verklaring. U heeft de mogelijkheid om het modelformulier voor herroeping in te vullen en te verzenden of een andere ondubbelzinnige verklaring te sturen via support@newgarden.es of dit formulier. Wij zullen u onverwijld op een duurzame drager de ontvangst van een dergelijke herroeping bevestigen.

 

Indien de reden voor retournering is dat het geretourneerde artikel defect is of niet overeenkomt met wat is besteld, zal NEWGARDEN SPAIN, S.L. de kosten van de retourzending en nieuwe verzending voor haar rekening nemen.

 

Indien de reden voor retournering is dat de bestelling niet aan uw verwachtingen voldoet:

 • Wij zullen het bedrag terugbetalen, inclusief de bezorgkosten (behalve de bezorgkosten als u voor een andere optie dan de standaardlevering heeft gekozen, in dat geval worden alleen de kosten vergoed die door de website zijn toegewezen voor standaardlevering) zonder onnodige vertraging
 • De terugbetaling zal uiterlijk binnen 14 kalenderdagen plaatsvinden vanaf de datum waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen.
 • U dient de rechtstreekse kosten van retournering van elk product te dragen.

  VERZENDKOSTEN OPHALING PER PRODUCT (PENINSULA EN BALEAREN):
  Voor andere landen, raadpleeg support@newgarden.es.

- Product met verpakkingsvolume kleiner dan 0,30 m3 = € 15
Bijvoorbeeld: alba, allegra, amalfi 80 hang, amalfi, amelio, azalea 30, azalea 40, balby 30 hang, benirras, bita, bora, bossa wall, bruna garland, buly 20, buly 30, buly 40, buly 50, buly 60, camelia 40, camelia 40, camelia 80, camelia hoog, camelia groot, camomila 40, carmen 45, chelsea, cherry, chiara, chloe 35, chloe plant, claudy, clavel 40, cuby 20, cuby 32, cuby 40, cuby 45, edy, elba 59, enoki, faralay, ficus 60, ficus 80, fity 100, fity 160, fredo 140, gerbera 33, goa 40, grace 140, greta, gufo 20, gufo 40, helga 145, hiedra, hortensia 40, itaca, jara 60x20, jazmin 60, junco, kurby, lola 110, lola 20, lola 30, lola 45, lola slim 120, lola slim 30, luceo, magnolia 30, magnolia 45, magnolia 60, mallorca, melisa 30, melisa 30, melisa 50, melvin 55, narciso 35, narciso 40, narciso 40, narciso 60, norai, nova 45, nova 60, olivo hoog, olivo groot, palma 38, palma 70, palmera, panchito, paquita farola, paquita wall, petra 40, petra 60, pinus 100, pompeya 120, positano, reona 30 hang, rocket 145, rocket 20, rocket 70, rodas, rosa 45, rosa 65, saona 30, saona 70, saona wall, simona, siroco, sisine 30 hang, sisine 30, sisine 70, sisine wall, snowy 100, snowy 40, sora, stella, tafy 38, tarida tab, tuby 140, tuby 38, tuby 70, violeta 30, violeta 40, violeta 55, wally.


- Product met verpakkingsvolume tussen 0,30 m3 en 1,1 m3 = € 49
Bijvoorbeeld: aruba, bruna 165 kabel, buly 80, capri 110, carmen 145, fredo 170, grace 170, konika 170, lola 165, lola 200, magnolia 80, martinica, menorca bank, narciso 80, niza 230, pancho, pepita 215 lantaarnpaal, rasa, rosa 75, tarida zitten.


- Product met verpakkingsvolume tussen 1,2 m3 en 1,72 m3 = € 90
Bijvoorbeeld: Capri 75, creta 120, Formentera, zonnebloem 90, ibiza 120, jamaica, magnolia 120, magnolia 90, menorca bank, narciso 100, pinus 160, sicilia 120, sicilia 75.


- Product met verpakkingsvolume tussen 1,73 m3 en 2,3 m3 = € 130
Bijvoorbeeld: Magnolia 130


- Product met verpakkingsvolume tussen 2,4 m3 en 4 m3 = € 190
Bijvoorbeeld: Magnolia 160

 

 • De terugbetaling zal worden gedaan via dezelfde betaalmethode die is gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt bepaald, en mits dit geen extra kosten met zich meebrengt.
 • Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de terugbetaling in te houden totdat de goederen zijn ontvangen, of totdat u bewijs van retournering van de goederen heeft verstrekt, afhankelijk van welke voorwaarde zich het eerst voordoet.

 

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten die betrekking hebben op de levering van goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk gepersonaliseerd zijn of op maat zijn gemaakt. In de beschrijving van het product wordt uitdrukkelijk vermeld welke producten op verzoek van de klant op maat worden gemaakt.

 

Het herroepingsrecht wordt ook niet geaccepteerd wanneer het geretourneerde artikel niet exact het gekochte artikel is, na levering is geopend, niet in perfecte staat verkeert of is geopend of gebruikt.

*Als de klant besluit het defecte product op eigen kosten terug te sturen, zijn de retourkosten voor rekening van de klant.

 

De gordijnen en jute kaarsen (product Espartoblind, Schaduwzeil (kokosvezel)) worden op maat gemaakt door een ambachtsman op het moment van aankoop. Het betreft een op maat gemaakt product dat ad-hoc wordt vervaardigd, daarom geldt er geen herroepingsrecht. Als de GEBRUIKER vragen heeft, kan hij contact opnemen met support@newgarden.es. Als het product bij aankomst problemen vertoont, valt dit onder de garantie.

 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de in artikel 103 van RDL 1/2007 genoemde en vermelde overeenkomsten, zoals hier vermeld hier


Het herroepingsrecht is geregeld in artikel 102 van het Koninklijk Besluit 1/2007, van 16 november, waarbij het herziene tekst van de algemene wet ter verdediging van consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten wordt goedgekeurd, hierna RDL 1/2007 genoemd. Als de PRESTADOR niet voldoet aan de verplichting om informatie en documentatie over het herroepingsrecht te verstrekken, eindigt de termijn voor uitoefening twaalf maanden na de vervaldatum van de oorspronkelijke herroepingstermijn, overeenkomstig artikel 105 van de RDL 1/2007.

 

 

4. KLACHTEN EN ONLINE GESCHILOPLOSSINGDe LEVERANCIER zal klachtenformulieren beschikbaar stellen wanneer de wet dit vereist, beschikbaar voor gebruikers of consumenten die erom vragen. Ze kunnen deze verkrijgen door contact op te nemen met de LEVERANCIER via onderstaande contactgegevens.

Elke klacht die de GEBRUIKER passend acht, wordt zo snel mogelijk behandeld, ook als dit niet via een klachtenformulier gebeurt.

Contactgegevens voor klachten:

Postadres: NEWGARDEN SPAIN S.L., AV. FRANCIA, 5, P.I. LAS SALINAS, 30840 ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)

Telefoon: 618 61 65 77

E-mail: soporte@newgarden.es


Online geschilbeslechting

Conform artikel 14.1 van Verordening (EU) 524/2013 biedt de Europese Commissie een gratis toegang tot een platform voor onlinegeschillenbeslechting tussen de GEBRUIKER en de LEVERANCIER, zonder dat de rechtbanken hoeven worden ingeschakeld, door tussenkomst van een derde partij, genaamd Geschillenbeslechtingsorgaan, dat als tussenpersoon optreedt tussen beide partijen. Dit orgaan is neutraal en zal met beide partijen overleggen om tot een oplossing te komen en kan uiteindelijk een oplossing voor het geschil voorstellen en/of opleggen.

Link naar het ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/5. OVERMACHT

Partijen zijn niet aansprakelijk voor enige tekortkoming als gevolg van overmacht. De uitvoering van de verplichting wordt opgeschort tot het einde van de overmachtssituatie.


6. BEVOEGDHEID

De GEBRUIKER kan de rechten, verplichtingen en verplichtingen die zijn aangegaan bij de verkoop niet overdragen, overdragen of overdragen.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de rest niet op enigerlei wijze worden beïnvloed, noch op enigerlei wijze worden gewijzigd.

De GEBRUIKER verklaart de huidige Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd in hun geheel.


7. ALGEMENE AANBIEDINGEN

Alle verkopen en leveringen die door de LEVERANCIER worden uitgevoerd, worden geacht onderhevig te zijn aan deze Voorwaarden.

Geen enkele wijziging, wijziging of overeenkomst die in strijd is met het commerciële voorstel van de LEVERANCIER of met hetgeen hierin is bepaald, zal van kracht zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en ondertekend door de LEVERANCIER; in dat geval zullen deze bijzondere overeenkomsten prevaleren.


8. PRIJS EN GELDIGHEIDSDUUR VAN HET AANBOD

De prijzen die worden vermeld voor elk product of dienst zijn inclusief de btw (BTW) of andere belastingen die van toepassing kunnen zijn. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn deze prijzen exclusief verzend- of communicatiekosten, manipulatie of enige andere aanvullende diensten en bijlagen bij het gekochte product.

De prijzen die van toepassing zijn op elk product worden gepubliceerd op de website en worden uitgedrukt in EURO. De GEBRUIKER erkent dat de economische waardering van sommige producten in realtime kan variëren.

Voordat de aankoop wordt voltooid, kan online alle details van de offerte worden gecontroleerd: artikelen, hoeveelheden, prijs, beschikbaarheid, verzendkosten, toeslagen, kortingen, belastingen en het totaalbedrag van de aankoop. Prijzen kunnen dagelijks veranderen zolang de bestelling niet is geplaatst.

Nadat de bestelling is geplaatst, blijven de prijzen gehandhaafd, ongeacht of er producten beschikbaar zijn of niet.

Elke betaling aan de LEVERANCIER omvat de uitgifte van een factuur op naam van de geregistreerde GEBRUIKER of de bedrijfsnaam die hij heeft verstrekt op het moment van de bestelling. Deze factuur wordt automatisch per e-mail verzonden in PDF-formaat na betaling en orderbevestiging.

Voor informatie over de bestelling kan de GEBRUIKER contact opnemen via het klantenservicenummer 618 61 65 77 of per e-mail naar het adres soporte@newgarden.es


9. VERVOERSKOSTEN

De gepubliceerde prijzen in de winkel zijn exclusief verzend- of communicatiekosten, installatie- of loskosten, of aanvullende diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

De vrachtkosten worden berekend op het moment dat de winkelwagen of offerte wordt opgeslagen, omdat ze worden berekend op basis van het gewicht van de producten en het afleveradres.


Verzendingen

De gekochte producten worden afgeleverd bij de persoon en op het opgegeven adres.

VERZENDINGEN NAAR HET VASTELAND EN DE BALEAREN
. 10 € (GRATIS bij aankopen van meer dan 50€)
. Levering binnen 3 tot 5 dagen voor de meeste van onze producten (er zijn producten met een levertijd van 1-3 dagen, aangegeven bij het product)

VERZENDINGEN NAAR FRANKRIJK, DUITSLAND EN ITALIË
. 15 € (GRATIS bij aankopen van meer dan 50€)
. Je moet de juiste taal selecteren in het bovenste menu om de aankoop te voltooien als je de bestelling in een van deze landen wilt ontvangen.10. BETAALWIJZEN, KOSTEN EN KORTINGEN

De LEVERANCIER is verantwoordelijk voor de financiële transacties en biedt de volgende betaalmethoden aan voor het plaatsen van een bestelling:

 • Creditcard
 • PayPal
 • Bankoverschrijving
 • Klarna

De GEBRUIKER kan een kortingsbon gebruiken op het moment voorafgaand aan het voltooien van de aankoop, indien ontvangen van de LEVERANCIER.

Veiligheidsmaatregelen

De website maakt gebruik van algemeen aanvaarde informatiebeveiligingstechnieken in de industrie, zoals SSL, gegevens ingevoerd op een beveiligde pagina, firewalls, toegangscontroleprocedures en cryptografische mechanismen, dit alles met als doel ongeautoriseerde toegang tot de gegevens te voorkomen. Om deze doelen te bereiken, stemt de gebruiker/klant ermee in dat de leverancier gegevens verkrijgt voor het doel van de passende authenticatie van de toegangscontroles.

De LEVERANCIER verbindt zich ertoe geen enkele transactie toe te staan die door creditcardmaatschappijen of de verwervende bank als illegaal wordt beschouwd en die de goodwill ervan kan schaden of een negatieve invloed op hen kan hebben.

Verkoop of aanbieding van een product of dienst die niet voldoet aan alle toepasselijke wetten voor de Koper, Verkrijgende Bank, Handelaar of Kaarthouder is verboden krachtens de programma's van de creditcardmaatschappijen.


11. AANKOOPPROCES

Elk product uit onze catalogus kan aan de winkelwagen worden toegevoegd. Hierin worden alleen de artikelen, de hoeveelheid, de prijs en het totaalbedrag weergegeven. Zodra de winkelwagen is opgeslagen, worden belastingen, kosten en kortingen berekend op basis van de ingevoerde betaal- en verzendgegevens.

Winkelwagens hebben geen administratieve binding, het is alleen een sectie waarin een offerte vrijblijvend kan worden gesimuleerd door beide partijen.

Vanuit de winkelwagen kan een bestelling worden geplaatst door de volgende stappen te volgen voor correcte formalisering:

 1. - Controle van factuurgegevens.
 2. - Controle van het afleveradres.
 3. - Selectie van betaalmethode.
 4. - Plaatsen van de bestelling (kopen).

Zodra de bestelling is verwerkt, stuurt het systeem een e-mail naar de beheerafdeling van de LEVERANCIER en een andere naar het e-mailadres van de GEBRUIKER ter bevestiging van de bestelling.

Bestellingen (aankoopverzoeken)

Voorafgaand aan de bestelbevestiging wordt informatie verstrekt over de status van de bestelling en de geschatte verzend- en/of leverdatum.


12. ONTBINDING EN OPSCHORTING OF BEËINDIGING VAN HET CONTRACT

Indien een van deze voorwaarden als onwettig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt beschouwd, zal deze voorwaarde als afzonderlijk worden beschouwd en zal dit de geldigheid en toepasbaarheid van de overige voorwaarden niet beïnvloeden.

De LEVERANCIER kan, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang van de GEBRUIKER tot zijn diensten geheel of gedeeltelijk opschorten of beëindigen indien de GEBRUIKER niet voldoet aan de verplichtingen die in deze overeenkomst zijn vastgelegd of aan enige wettelijke bepaling, vergunning, regelgeving, richtlijn, gedragscode of beleid die op hem van toepassing is.

Wanneer de LEVERANCIER een van zijn rechten of bevoegdheden uitoefent krachtens deze clausule, zal dit de uitoefening van enig ander recht, bevoegdheid of rechtsmiddel dat de LEVERANCIER ter beschikking staat niet schaden of beïnvloeden.


13. GARANTIES EN RETOURZENDINGEN

De garanties worden geregeld in de titel "Garanties en after-sales service" van het Koninklijk Besluit 1/2007 van 16 november, waarbij de herziene tekst van de Algemene Wet ter Verdediging van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten wordt goedgekeurd, waartoe u toegang kunt krijgen door te klikken op hier

Al onze producten hebben minimaal drie jaar wettelijke garantie, waarvoor NEWGARDEN SPAIN, S.L. als verkoper van het product verantwoordelijk is, onder de wettelijk vastgestelde voorwaarden.

Evenzo bieden fabrikanten vaak een commerciële garantie aan die soms de termijnen en voorwaarden van de wettelijke garantie kan verbeteren. Daarom is het erg belangrijk dat u de garantievoorwaarden van elk product leest en het aankoopbewijs bewaart, omdat dit nodig zal zijn om van de garantie te profiteren.

Gebreken veroorzaakt door nalatigheid, stoten, onjuist gebruik of manipulatie, ongeschikte spanning, onjuiste installatie uitgevoerd door de niet-geautoriseerde technische dienst wanneer van toepassing, of materialen die onderhevig zijn aan normale slijtage, vallen niet onder de garantie.

In gevallen waarin garantie gerechtvaardigd is, wordt gekozen voor reparatie, vervanging van het artikel, korting of terugbetaling, volgens de wettelijk vastgestelde voorwaarden.

Om aanspraak te maken op de garantie kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 618 61 65 77 of een e-mail sturen naar het volgende adres: soporte@newgarden.es.

 

Consument

U kunt een klachtenformulier indienen bij consumentenzaken. U kunt het formulier downloaden via de volgende link, invullen en per e-mail sturen naar soporte@newgarden.es.

 

Communicatie

Indien de gebruiker vragen heeft of een klacht wil indienen, moet hij/zij zich wenden tot NEWGARDEN SPAIN, S.L., gevestigd aan Avda. Francia, 5 – 15, Pol. Ind. Las Salinas de Alhama, 30840, Alhama de Murcia (MURCIA), e-mailadres soporte@newgarden.es en telefoonnummer 618 61 65 77.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd volgens het Spaanse recht, voor zover hierin niet uitdrukkelijk anders is bepaald. De LEVERANCIER en de GEBRUIKER komen overeen dat eventuele geschillen die kunnen ontstaan uit de levering van de producten of diensten onder deze Voorwaarden, worden voorgelegd aan de Rechtbanken en Tribunalen van de woonplaats van de leverancier (indien de gebruiker niet als consument wordt beschouwd voor de toepassing van de TRLGDCU) of van de gebruiker (indien de gebruiker als consument wordt beschouwd voor de toepassing van de TRLGDCU).

hier

Al onze producten hebben minimaal drie jaar wettelijke garantie, waarvoor NEWGARDEN SPAIN, S.L. als verkoper van het product verantwoordelijk is, onder de wettelijk vastgestelde voorwaarden.

Evenzo bieden fabrikanten vaak een commerciële garantie aan die soms de termijnen en voorwaarden van de wettelijke garantie kan verbeteren. Daarom is het erg belangrijk dat u de garantievoorwaarden van elk product leest en het aankoopbewijs bewaart, omdat dit nodig zal zijn om van de garantie te profiteren.

Gebreken veroorzaakt door nalatigheid, stoten, onjuist gebruik of manipulatie, ongeschikte spanning, onjuiste installatie uitgevoerd door de niet-geautoriseerde technische dienst wanneer van toepassing, of materialen die onderhevig zijn aan normale slijtage, vallen niet onder de garantie.

In gevallen waarin garantie gerechtvaardigd is, wordt gekozen voor reparatie, vervanging van het artikel, korting of terugbetaling, volgens de wettelijk vastgestelde voorwaarden.

Om aanspraak te maken op de garantie kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 618 61 65 77 of een e-mail sturen naar het volgende adres: soporte@newgarden.es.

 

Consument

U kunt een klachtenformulier indienen bij consumentenzaken. U kunt het formulier downloaden via de volgende link, invullen en per e-mail sturen naar soporte@newgarden.es.

 

Communicatie

Indien de gebruiker vragen heeft of een klacht wil indienen, moet hij/zij zich wenden tot NEWGARDEN SPAIN, S.L., gevestigd aan Avda. Francia, 5 – 15, Pol. Ind. Las Salinas de Alhama, 30840, Alhama de Murcia (MURCIA), e-mailadres soporte@newgarden.es en telefoonnummer 618 61 65 77.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd volgens het Spaanse recht, voor zover hierin niet uitdrukkelijk anders is bepaald. De LEVERANCIER en de GEBRUIKER komen overeen dat eventuele geschillen die kunnen ontstaan uit de levering van de producten of diensten onder deze Voorwaarden, worden voorgelegd aan de Rechtbanken en Tribunalen van de woonplaats van de leverancier (indien de gebruiker niet als consument wordt beschouwd voor de toepassing van de TRLGDCU) of van de gebruiker (indien de gebruiker als consument wordt beschouwd voor de toepassing van de TRLGDCU).

 

BIJLAGE I. FORMULIER VOOR HERROEPING.

Ter attentie van:

Naam: NEWGARDEN SPAIN S.L.

BTW-nummer: B98434665

Adres: AV. FRANCIA, 5, P.I. LAS SALINAS, 30840 ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)

Telefoon: 618 61 65 77

E-mail: soporte@newgarden.es

 

Gegevens van het goed/dienst waarvan u wilt herroepen:

Contract-/bestel-/factuurnummer:

Datum contract/bestelling/factuur:

Datum van ontvangst van het product/de dienst:

Beschrijving van het product/de dienst:

Gegevens van de consument/gebruiker:

Naam:

Adres:

Woonplaats:

* Telefoon:

* E-mail:

(* optionele gegevens)

 

Herroepingsrecht: U heeft het recht om binnen de wettelijke termijn van 14 dagen na de dag volgend op de datum van een dienstenovereenkomst of de dag van ontvangst van een product uw herroepingsrecht uit te oefenen.

Conform artikel 102 en volgende van het Koninklijk Besluit 1/2007, van 16 november, waarbij de geconsolideerde tekst van de Algemene wet ter verdediging van de consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten wordt goedgekeurd, deel ik u mede dat ik afzie van de verkoopovereenkomst van het eerder beschreven goed/de eerder beschreven dienst binnen de gestelde termijn, dus ik zou het op prijs stellen als u contact met mij zou opnemen via de verstrekte contactgegevens om mij te informeren dat dit verzoek is ingediend.

Datum van het verzoek:

Handtekening van de consument/gebruiker: